Vad är ett dödsbo?

Om en person avlider så upphör denna inte att existera och här pratar vi inte ur någon religiös synvinkel utan rent juridiskt. Personen i frågas tillgångar och skulder samlas nämligen i något som kallas dödsbo och detta upphör inte att existera förrän dessa har fördelats ut till de arvvingar som finns. De här arvingarna blir delägare i dödsboet och måste antingen dela upp arvet själva eller utse en boutredningsman som fördelar tillgångarna. Ett dödsbo är alltså kortfattat det som är kvar i form av tillgångar, pengar och – tyvärr – även skulder efter en avliden person. Ett dödsbo är ofta en källa till konflikter mellan familjemedlemmar och andra delägare i detta dödsbo – här ska man dock väga in emotionella aspekter i konflikterna som uppstår. Man är helt enkelt skakad och upprörd efter personen i frågas död och detta hindrar i många fall personer från att tänka rationellt. Men inte desto mindre – konflikter kring ett dödsbo har alltid och kommer alltid att uppstå.

Det kan alltså handla om triviala saker som en tavla, en bil eller något som man inte kan komma överens om och det är då man låter en bouppteckningsman sköta om detta dödsbo. Denna person utser man antingen själv eller låter tingsrätten ta fram en lämplig kandidat för jobbet. Att förvandla fördelningen av ett dödsbo till en röra av intriger mellan familjemedlemmar är alltså något som ofta sker och genom att låta en – av tingsrätten utsedd – kunnig person kan alltså minska friktionen och låta allting flyta smidigare.

Jag kan inte själv betala begravningen efter min släkting – sköter ett dödsbo detta?

Alla omkostnader som sker efter ett dödsfall tas om hand av ett dödsbo och hit räknas alltså saker som begravning, gravsten och i vissa fall även lämpliga kläder till de sörjande. Om din pappa plötsligt avlider så är det alltså inte så att du måste betala en massa pengar för att ge honom en anständig begravning utan det är istället hans kvarlåtenskap som tar hand om denna omkostnad – förutsatt att det finns tillgångar i det vi då kallar dödsbo alltså. Finns det inga tillgångar i din fars dödsbo så får du – och övriga familjemedlemmar – betala dessa saker.

Hur man sedan löser saker som möbler och anat i ett dödsbo är lite upp till en själv och de andra delägarna i detta dödsbo. Ofta kan man – om ingen vill göra anspråk på dessa – välja att kontakta en firma som hämtar allting och ger dig en summa för allt detta. Exempelvis sysslar ideella föreningar som Lions med just hantering av möbler efter ett dödsbo och då man anlitar en sådan så vet man ju att pengarna från försäljningen även går till ett gott ändamål samt att man slipper sköta om den logistik som krävs för att flytta möbler. Det här gäller ju dock inte bara Lions eller Myrorna – det finns väldigt många företag som aktivt sysslar just med olika sorter av ett dödsbo och här kan man alltså helt välja själv. En auktion brukar vara ett populärt alternativ som avslut på ett dödsbo och är värt att överväga som en delägare i ett sådant.