Behövs det marksanering vid macken?

Den gamla macken har lagts ner efter flera decenniers verksamhet, och nu ska det byggas gym och bostäder där istället. Men först måste man kolla upp marken så den inte innehåller gifter.

Det är inte tillåtet att bara bygga nya bostäder ovanpå ett kontaminerat markområde. När man vet att där har funnits någon typ av miljöfarlig verksamhet på tomten ska ett specialistföretag göra mätningar och skriva protokoll. Kommunens miljökontor ska också vara informerade om allt som händer på tomten. Man måste alltså anlita en firma som har experter på sanering, och giftig jord behöver forslas bort och renas.

Skadliga ämnen kan ackumuleras

Det är mycket som kan hamna i marken under årens lopp. Förr tänkte man inte så mycket på saken, och många fler ämnen var tillåtna än vad som nu är fallet. Vid en bensinmack gäller det förstås oljor och drivmedel, och under årens lopp kan det ackumuleras en hel del skadliga ämnen i jorden där. Man får göra mycket noggranna mätningar och analyser för att se vad marken innehåller, och därefter schaktar man bort jord och destruerar gifterna. Först när man har lagt dit jord som är giftfri och det är noga dokumenterat är det tillåtet att starta nybygget.

Den som äger tomten får visserligen en kostnad för marksaneringen, men samtidigt höjer det tomtens värde vid en försäljning att det är klart att börja bygga där direkt. En kontaminerad fastighet är svår att sälja, och dessutom vill ägaren säkert göra rätt för sig först och värna om miljön i staden. Läs mer om marksanering på denna hemsida: marksanering.nu