Rörmokare Stockholm – dags för ett stambyte?

Att äga en fastighet innebär att man har ett enormt ansvar i att det dagliga – och mer långsiktiga – underhållet sköts. Till detta har man ofta en extern partner inom teknisk förvaltning som undersöker och diagnostiserar problem som kan komma att bli kostsamma i framtiden. Man upptäcker problem och åtgärdar dessa innan de blir för dyra.

Ser man till exempelvis vattenskador så handlar många av dessa om att stammarna inne i en fastighet inte håller den kvalitet man kan kräva. Äldre stammar kan spricka i samband med frostsprängning och genom detta också föra med sig enorma problem och höga kostnader. Genom att partnern inom teknisk förvaltning tar hjälp av en rörmokare i Stockholm så kan detta förhindras.

En rörmokare i Stockholm kan, med hjälp av avancerad teknik, undersöka alla stammar som löper inne i en fastighet och ge direkta svar om vilket skick de håller. Utöver detta så kommer även samme rörmokare i Stockholm att presentera förslag på åtgärder.

En relining av en rörmokare i Stockholm

Dåliga stammar är alltid synonymt med ett tidskrävande och dyrt stambyte, eller? Nej, inte nödvändigtvis. Idag kan en rörmokare i Stockholm reparera befintliga stammar snarare än att byta ut dem. Detta sker till en bråkdel av kostnaden och där heller inte den enskilde individen tvingas se sitt badrum rivas ut.

Genom en relining – som tekniken kallas – så sprutar en rörmokare i Stockholm in epoxiplast i stammarna. Då denna härdar så får man helt enkelt nya stammar, men dessa ligger inuti de befintliga.

Man ska emellertid säga följande: en relining är ett utmärkt alternativ om det fungerar, men det är fortfarande ett komplement snarare än en permanent lösning. I vissa fall – och någon gång, det gäller för alla – så måste ett stambyte ske. En relining har emellertid visat sig ha en hållbarhet på närmare 20-25 år, så det handlar om en lång tid där man som fastighetsägare hinner bygga upp en bra budget för ett framtida stambyte. Precis som ett korrekt underhållsarbete ska se ut.